Hur hunden hamnade i hemmet

Man har länge vetat att hundar har sitt ursprung i vargen men riktigt när, var och hur har inte alltid varit solklart. Enligt forskare som undersökt hundars DNA har mycket hänt under de senaste 15 000 åren och även om hunden förvisso är släkt med vargen så har den genomgått avsevärda förändringar.

Bland de främsta anledningarna till att vargar och människor började leva sida vid sida var att båda är flockdjur som alltid sett många fördelar i samarbete och gruppbildande. Detta skedde mellan dessa två så skilda arter eftersom vargen kunde jaga vid människans sida och uppvisade trofasthet när människan behandlade den väl. I utbyte gav vargen hunden beskydd och kunde varna för faror långt innan de mänskliga sinnena kunDNAde uppfatta dem.

Med tiden började människor avla vargarna och lyckades med det få fram de högst värderade egenskaper som trofasthet och ett jämt temperament. Att hundar lyder så väl skall t.ex bero på att den förhistoriska människan uppskatta just denna förmåga och för att den skulle vara mer pålitlig värderade man beteenden som inte var aggressiva.

Men hundar och vargar har idag vitt skilda DNA. En av de stora förändringar som hunden genomgått har med matsmältningen att göra då den genom årtusenden vant sig vid att dela mat med sina hussar och mattar. Där den vilda vargen endast åt rått kött från de djur den fällde började den tama vänja sig vid en mer varierad diet där maten till och med kunde vara tillagad då människan gärna gav den sina rester.

Samspelet mellan människor och hundar är idag ett känt faktum och de är ofta både bästisar och kära familjemedlemmar. Tyvärr har man dock sönderavlat vissa raser i den eviga jakten på den perfekta hunden. Detta har gjort att olika raser har ofta olika nedärvda hälsoproblem och det krävs stor uppmärksamhet på problemet så att vissa sorter inte skall försvinna.